Administrarea Sacramentului Ungerii Bolnavilor

„Este cineva dintre voi bolnav? Sã-i cheme pe preoţii Bisericii şi ei sã se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului. Iar rugãciunea fãcutã cu credinţã îl va mântui şi Domnul îl va ridica, iar dacã a sãvârşit pãcate, i se vor ierta.” (Iac 5, 14-15)

Dumnezeu l-a creat pe om ca fiind trup şi suflet. De aceea trebuie să ne îngrijim de amândouă. Din scrisorile Sfântului Pavel ştim că trupul nostru este templul Duhului Sfânt (1Cor.6,19).

Ne gândim aici în primul rând la acei bolnavi, bătrâni sau persoane singure care nu-şi pot purta singuri de grijă sau o fac foarte greu. Pe ei dorim să-i ajutăm atât din punct de vedere spiritual cât şi uman.

Ajutorul ce-l putem oferi este:

-administrarea sacramentelor (spovadă, Euharistie, ungerea bolnavilor) în prima vineri din fiecare lună
-convorbiri spirituale

Vă rugăm să contactaţi preotul în timp util. Înaintea intervenţiilor chirurgicale complicate, înainte de internarea în spital, atunci când bolnavul este conştient şi capabil să comunice cu cei din jur. În cazul celor foarte grav bolnavi sau muribunzi este de înţeles că ne vom grăbi pentru administrarea sacramentelor, dar pot interveni evenimente care cu greu se mai pot schimba în ultimul moment, iar dacă preotul nu ajunge la timp, atunci vor exista păreri de rău şi nemulţumiri în toţi cei implicaţi şi ar fi grav mai ales pentru cel bolnav care, astfel nu va mai primi sacramentele.

Vă puteţi interesa la persoanele din cadrul parohiei, indiferent dacă sunteţi aparţinător, rudă, vecin sau cunoştinţă.