Deces

Decesul trebuie anunţat la parohie de către rudele cele mai apropiate.

Ne sunt necesare următoarele:

- adeverinţa de înhumare;
- data și locul nașterii; data decesului;
- numele
- numele soţului sau al soţiei, iar în cazul celor necăsătoriţi, numele părinţilor;
- domiciliul la care a locuit decedatul,
- dacă a primit sacramentele şi dacă a fost vizitat de preot în ultimul timp;
- cauza decesului