Prima Sfântă Împărtăşanie

„În timp ce mâncau, Isus a luat pâinea, a binecuvântat-o, a frânt-o, a dat-o discipolilor şi le-a spus: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul meu!” Apoi, luând potirul, dupã ce a mulţumit, le-a dat lor, spunând: „Beţi din acesta toţi, cãci acesta este sângele meu, al alianţei, care se varsã pentru mulţi spre iertarea pãcatelor.” (Mt. 26, 26-28)

 

Pentru Prima Sfântă Împărtăşani este necesară o pregătire corespunzătoare:

- cel puţin doi ani de participare la orele de cateheză
- poate fi primită de către copii care sunt în clasa a-III-a
- este obligatorie participarea în mod regulat la orele de pregătire din cadrul parohiei şi însuşirea cunoştinţelor minime pentru aceasta
- ca adult este necesară o pregătire specială în vederea însuşirii bazelor religiei romano-catolice, abia după aceea este permisă participarea la sacramentul Euharistiei