Apostolii Iubirii Euharistice

Descriere

Membrii Grupului APOSTOLII IUBIRII EUHARISTICE au început să se întâlnească în decembrie 2010, in cadrul Centrului Iubire şi Adevăr al Fundaţiei Familia Sfântă din Cluj. Eram trei persoane care ne-am întâlnit pentru că doream să-L experimentăm pe Isus cel Viu între noi într-o manieră concretă, voiam să dăm Duhului Sfânt spaţiul să se manifeste mai puternic, cum a făcut-o de Rusalii în viaţa apostolilor. Inspiraţia noastră a pornit de la părintele Emilian Tardiff, primul preot carismatic catolic (a cărui cauză e acum în proces de beatificare) care a cutreierat lumea întreagă proclamând Evanghelia, fiind însoţit peste tot de vindecări, semne şi minuni – manifestări prin care Domnul întărea mesajul de iubire şi pace al Evangheliei pe care acesta o proclama.

 

Cu timpul, numărul nostru a crescut la 7 persoane (între care romano-catolici, ortodocşi, greco-catolici). Am continuat să ne întâlnim săptămânal câte două, trei sau mai multe ceasuri şi, în februarie 2011, după Liturghie, am primit inspiraţia de a numi grupul: APOSTOLII IUBIRII EUHARISTICE, pentru că am simţit că vrem şi noi să fim apostoli care trăiesc iubirea cum o trăieşte Isus în Euharistie, aşa încât Domnul să Se poată manifesta prin noi în viaţa lumii.

 

Tocmai fiindcă vrem să fim apostoli avem o devoţiune particulară faţă de Duhul Sfânt, Cel care ni-l descoperă pe Dumnezeu, ne face cunoscută voia Lui şi care ne dă puterea de a fi martorii lui Cristos. Urmând sfatul apostolului Pavel, căutăm iubirea mai presus de toate, dar şi darurile Duhului (1Cor. 14,1.12). De la El cerem, primim şi acceptăm darurile şi carismele, ca să ne zidim pe noi înşine şi Biserica lui Cristos
(cf. 1Cor. 12,7; 14, 3-4.12.26).

 

Euharistia ocupă de asemenea un loc important în vieţile noastre, căci o considerăm modelul perfect de iubire. De la Isus ascuns în acest Sacrament am înţeles că Dumnezeu ne cheamă să fimiubire euharistică: adică iubire care mulţumeşte mereu, binecuvântează mereu, iubire care mereu se dăruieşte şi mereu primeşte, iubire care întotdeauna se jertfeşte şi întotdeauna iartă, iubire care ispăşeşte, iubire care neîncetat se roagă, neîncetat laudă şi adoră, iubire care invocă şi realizează unitatea şi comuniunea desăvârşită - asemenea lui Isus în Euharistie. Astfel vom fi apostoli.

 

Deşi, în general, în întâlnirile noastre săptămânale nu ne rugăm obişnuitele devoţiuni mariane (rozar, litanii, acatiste etc.), grupul nostru are o devoţiune aparte pentru Fecioara Maria pe care o considerăm Regina apostolilor, Maica şi Regina Iubirii, a acelei iubirii divine pe care vrem să o trăim în inimă şi să o manifestăm lumii. În privat îi invităm pe toţi membrii grupului să experimenteze puterea şi profunzimea rugăciunii rozarului. Cei dintre noi care doresc, participă la rugăciunea zilnică a rozariului în propriile parohii.

 

Suntem convinşi că doar adevărul trăit în iubire (2In.1,3) aduce libertate, dă viaţă, pace, bucurie şi transmite darul credinţei. De aceea, “curăţindu-ne sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefăţarnică iubire de fraţi, ne străduim să ne iubim unul pe altul, din toata inima, cu toată stăruinţa” (1Pt. 1,22).

 

Vrem să trăim cu iubire adevărul Evangheliei, să ne hrănim cu şi să ne bucurăm de Cuvântul lui Dumnezeu, să-l aprofundăm şi să-l proclamăm, convinşi că

  • în Evanghelie este viaţă şi putere de mântuire (Rm. 1,16)

  • viaţa din plin o avem când primim iubirea Lui şi Îl iubim înapoi

  • iubirea de Dumnezeu vine din cunoaşterea Lui, cunoaşterea Lui se face prin credinţă, iar credinţa vine din auzirea Cuvântului (Rm. 10,17)

  • Cuvântul lui Dumnezeu e viu şi lucrător, poate aduce mântuire în vieţile

tuturor, aşa cum a adus în ale noastre. (Evr. 4,12)

 

De la acest Cuvânt am învăţat că Isus ne vrea una pe toţi cei ce credem în El. Şi de aceea grupul nostru imploră unitatea creştinilor şi se străduie să o realizeze prin iubirea reciprocă, proclamarea unicei Evanghelii, cercetarea Scripturilor, respectul diferitelor tradiţii, rugăciunea şi lauda comună.

Grupul este deschis diferitelor rituri şi confesiuni creştine, împreună cu care încercăm să ne apropiem de Domnul prin aprofundarea Cuvântului şi rugăciune. Fiecare membru e invitat să trăiască în comuniune cu propria Biserică şi să respecte credinţa celorlalţi, rămânând deschişi dialogului. Actualmente între noi sunt romano-catolici, greco-catolici şi ortodocşi.

 

Întâlnirile noastre, care au loc în fiecare luni seara, de la 19-21, în sala de cateheze a parohiei Sf. Mihail (nr.15-16) sunt structurate în 3 momente a căror ordine poate fi schimbată:

  • împărtăşirea în grupuri mici

  • învăţătură

  • rugăciune comunitară (laudă, mulţumire, mijlocire)

 

Cei care vor să participe sunt rugaţi să fie punctuali. Din respect pentru fraţii lor şi pentru Domnul Însuşi, care e prezent acolo unde doi sau trei se adună în Numele Lui.

O dată pe lună, la Centrul Iubire şi Adevăr de pe strada Moţilor nr. 32, organizăm o după-masă de reculegere pentru membrii grupului, în care aprofundăm anumite aspecte importante pentru viaţa comunitară sau personală.

O dată pe lună, marţi seara după Liturghie(18:30-19.00), conducem adoraţia din Biserica piaristă.

În fiecare primă vineri din lună între orele 20-23.00 grupul face adoraţie euharistică comunitară la capela Fundaţiei Familia Sfântă de pe Moţilor 32.

Grupul este condus de un nucleu format actualmente din 3 persoane: Cristina Palici, Manuela Micu şi Gina Sâmpălean.