Campus pentru copii de vârstă școlară, 15-17 iulie 2013